۱۳۸۸ مهر ۲۴, جمعه

تحفه ای از اعماق تاریخاز سفری به اعماق باز میگردم، سفری به دیاری آشنا و حزن انگیز و تنها مکاشفه خود را همچون تحفه این سفر تقدیم کسانی مینمایم که با شوربختی تمام به درگاهش سجده مینمایند که راه فرجی بگشا!
میگویند وجود دارد، اگه به صرف گزاره غیر منطقی، وجود داشته باشد به نظر من خون آشام ترین موجودها ست. خون آشامی که تیره بختی نوع بشر را رقم زده و با لذت تمام، سریال- باکیفیت سه بعدی- زندگی تیره بختان را به همراه صدای دالبی ناله ها و زجه ها در اعماق تاریخ به تعقیب نشسته است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر