۱۳۸۸ شهریور ۲۰, جمعه

خبر صدور حکم دستگیری شیخ و لزوم انسجام جنبش

به جای شک و شبهه در صحت خبر و ایجاد جو سرگردانی باید هرچه سریعتر به سیستم انسجام بدیم تا بتونیم در وهله نخست هزینه دستگیری رو برا نظام بالا ببریم و ثانیا احتمال وقوع رو پایین ببریم و اگر خبر هم جعلی باشه و بخوان عکس العمل مردم رو بسنجن، به این نتیجه برسن که ما سر دستگیری شیخ کوتاه نمیآییم و ساکت نخواهیم نشست.
پس اولا شدیدا اطلاع زسانی کنیم و ثانیا روی یک آکسیون حمایتی باید به توافق برسیم، مثلا حضور در خانه شیخ برای حمایت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر