۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۶, جمعه

به تو حتی بگم بگم هم نمیگویند، بلکه یکراست حیثیتت را به حراج میگذارند

امرووز که خبرها را می خواندم، خبر اظهار نظر امام جمعه موقت تهران، کاظم صدیقی، نظرم را جلب کرد. نه از آن جهت که خبر مهمی را گفته باشد، چرا که اصولا اخبار و کدهای مهم را بیت رهبری از طرف ایمه جمعه دیگری ابراز می کنند. بلکه از آن جهت نظرم را جلب کرد که یاد آن مناظره تاریخی میرحسین - احمدی نژاد را زنده کرد، آن زمانی که احمدی نژاد عکس خانم رهنورد را در دست گرفته بود، و مدام می گفت، بگم، بگم ...

آن روزها احمدی نژاد به مدد سید علی خامنه ای، بسیج و سپاه، یکه تاز میدان بود، و در میدان مناظره، کمبودهایش را با جنگ روانی جبران میکرد، اما مرکب قدرت، وفا ندارد، و امروز ذلیل ترین امام جمعه تهران، همان سناریو حیثیتی - روانی را برایش اجرا کرد. با این تفاوت که حریم خصوصی وی را نیز، به چوب حراح گذاشت، و آب از آب تکان  نخورد و نخواهد خورد، اما آن تیکه های بگم بگم احمدی نژاد در آن مناظره، زلزله ای ایجاد کرد، که تکانه هایش این چنین ترک هایی در کاخ قدرت انداخته.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر