۱۳۸۸ آذر ۱۴, شنبه

به نام دانشجو برای آزادی

به نام دانشجو برای آزادی

گل زرد گل زرد گل زرد بیا با هم بنالیم از سر درد


عنان تا در کفه نا مردمان است ستم با مرد خواهد کرد نا مرد

جای درنگ نیست، حجت را بر شما تمام کرده اند، به یاد آورید ۳ آذر اهریی را ، بزرگ نیا، قندچی ، شریعت رضوی را، در خون خود غلطیدند تا مبادا که تاریخ روزی آنهارا به سکوت در برابر ظلم محکوم کند.

به یاد آورید قربانیان ۱۸ تیر را، آنچه بر محمدی ها و باطبی رفت، دانشجویانی که خواب آلود با رمز یا زهرا از آسمان به زمین کوبیده شدند ، شکنجههای افشاری را، آنان که در مسیر حق طلبی جسم و روح خود را فدای آزادی نمودند،

به یاد آورید و فراموش نکنید عبدالله مومنی، نماد یک دهه مبارزه و ایستادگی، استقامت و شهامت را، صادقی و زید آبادیها را ، حکیم زده و سلمان سیما را...

فراموش نکنید شما دانشجویان امروز ایران وارثان خلف این دلیرانید

گر چه پاییز کم کم به آخر می رسد و زمستان در راه است اما هنوز در خیابان خون گرم نداها و سهرابها موج میزند، گوش کنید!! ضجّههای مادران و پدران داغ دار ترانه و داوود را که در کوچه پس کوچههای شهر می خراشند دلها را، مشتهای از خاک بر آماده و تنهای مثله شده شان را، سرهای شکسته و جای باتوم بر پیکر دختران و نالههای پدران را...

دوستانتان را پشت دیوارهای دانشگاه ببینید! آنان که تا دیروز کنارتان بودند و امروز به جرم آزاد اندیشی آن سوی دیوارند، اساتیدتان را به خاطر دارید؟ آنان که روزی پیش چشمتان بودند و چراغ راه تان و امروز به حکمی خانه نشینند؟؟

دیدید که چگونه هتک کردند حرمت حریم امن کوی دانشگاه را؟ هم کلاسی هایی که شبانه به سیاه چالهای وزارت کشور بردند را می شناسید؟

چه درد آلود است زیر پوتینهای قزاقی ، له شدن، خورد شدن و فریاد سر آوردن، چه سنگین است بر شما این همه دیدن و دانستن.

فراموش نکنید امروز نوبت شماست که از خواست گاه علم دانش و آگاهی ، و از جایگاه نیم قرن مبارزه با ظلم و استبداد، فریاد بر آورید، خون دوستان شهیدتان را، صدای یاران در بندتان را، بسرایید شاه بیت آزادی را و سر دهید سرودهای گرم دشمن گریز را، بدانید که این بار چنان لرزه ایی بر اندام ظلم افتاده که دست به هر کاری میزند تا از روز شما دانشجویان خلاصی یابد، بازداشت و زندان و کمیتههای انضباطی و همه و همه حکایت از جریانی دارد که از ترس به مرز خودکشی رسیده.

پس آرام باشید و صبور، به دور از هر گونه هیاهو و هرج و مرج

آگاه باشید و هشیار تا نیافرینند باز، حادثه ایی را، و متین و استوار بخواهید و بخوانید آزادی را

مصطفی خسروی
عضو شورای سیاست گذاری سازمان دانش آموختگان ایران


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر